Spotykając kogoś niezwykłego, człowiek może, a nawet powinien, domniemywać, że ma do czynienia z bóstwem, ale nigdy nie ma pewności.

Daniel Zarewicz

Artist, Photographer

Urodzony w 1977 roku. Filolog klasyczny.
2002 – magisterium na podstawie pierwszego polskiego przekładu Hymnów Orfickich.
2014 – doktorat na postawie pracy: Przywoływanie Bogów – mit, magia, misteria w starożytnej Grecji – studium religijności starożytnych Greków (wyd. 2017).
Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Akademi Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2 czerwca 2018 prezes klubu Gnosis.

Wyznawca mądrości starogreckich mędrców i chasydzkich cadyków, łączący ironię z tęsknotą, zwątpienie z pobożnością, pychę z pokorą. Według niego fenomen twórczości polega na umiejętności łączenia ze sobą tego, co racjonalne, z tym, co irracjonalne, tak aby jedno i drugie nie tylko się nie wykluczało, ale i wzajemnie dopełniało. Wewnętrzne paradoksy obrazuje w ciągach niekończących się wizualnych sprzeczności.

autorskie strony internetowe

danielzarewicz.com

orszakdionizosa.pl

karpatizarewicz.com